Som styrelsens förlängda arm finns i alla regioner en eller flera regionala kontaktpersoner. Varje år träffas styrelsen och de regionala kontaktpersonerna tillsammans ett par dagar för kompetensutveckling, diskussion och reflektion kring nuläge och framtid kring FFFF:s och familjecentralernas arbete

I spalten till höger finner du dokumentation från de senaste årens träffar.

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara regional kontaktperson finner du information under fliken ”Uppdraget som regional kontaktperson”.