Regionala kontaktpersonsdagar digitalt, 24-25 september

15-07-2020

24-25 september 2020 kommer styrelsen erbjuda föreningens regionala kontaktpersoner två halvdagar med digital mötesplats. Dessa kommer bl a innehålla en föreläsning om sekretess på familjecentral, fortsatt arbete utifrån programteori med ämnet ”Uppföljning och utveckling av familjecentral” och information om hur styrelsens arbete fortlöper. Inbjudan skickas till regionala kontaktpersoner via mail.