Ett av föreningens verksamhetsmål är att stimulera etablering av regionala nätverk. I dagsläget har alla regioner där det finns familjecentraler en regional kontaktperson, som ansvarar för kontakt med styrelsen och med familjecentralerna i den aktulla regionen.

I flera av regionerna finns även olika fomer av regionala nätverk, såväl yrkesövergripande som för respektive yrkesgrupp. I en del regioner ordnas också regionala konferenser och utbildningar för anställda vid familjecentraler.

Nedan finner du information från alla regioner samt kontaktuppgifter till alla familjecentraler i den aktuella regionen.

 

Obs! Om du som regional kontaktperson behöver inloggningsuppgifter för att lägga in eller redigera på er sida maila info@familjecentraler.se och be om dessa.