Alla Regionala Nätverk

Jönköpings Län

Nuläge

Det finns ett nätverk för samtliga familjecentraler som bör träffas en gång per år.

Utvecklingsområden:

  • Inventera familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i länet

Regional kontaktperson: Maria Gerdås  maria.gerdas@rjl.se

I Jönköpings län finns för närvarande 21 familjecentraler, alla är fullvärdiga.

Länet är indelat i 3 delar med var sitt sjukhus: Jönköping med 11 familjecentraler, Höglandet med 6 familjecentraler och Värnamo med 4 familjecentraler.