Alla Regionala Nätverk

Norrbotten

Nuläge

Norrbotten en fjärdedel av hela Sveriges yta som består av 14 kommuner. Årligen föds det ungefär 2500 barn i Norrbotten. Första Familjecentralen med alla fyra verksamheter öppnades i Kalix år 2009. Därefter öppnades den andra Familjecentralen i Haparanda. Familjecentralsliknande verksamheter har vi i Piteå, Luleå och Övertorneå kommun. Det finns ett stort intresse såväl inom politikerna som inom medarbetarna att verka för fler Familjecentraler i länet. Arbete pågår..

Familjecentraldialogen FCD

Som ett led i Region Norrbottens satsning på befintliga, fullt utbyggda Familjecentraler har regionen sedan 2018 satsat på organisations- och processhandledning till personalen. I överenskommelsen ingår även en gemensam utbildningssatsning Familjecentral Dialogen som består av tre delar och leds av Åsa Ranung från Aktiv Samhällsutveckling AB.

Det första planeringsmötet hölls i maj 2018 där syftet var att sätta ett tema och skapa förutsättningar för genomförande av dialogen. Inbjudna var chefer och samordnare för Familjecentralerna i Kalix och Haparanda. Vid mötet bestämdes temat för dagen: ”Hur utvecklar vi Familjecentralen som en arena för tidig upptäckt och tidiga insatser för barnfamiljerna i östra Norrbotten?”.

Själva Familjecentral Dialogdagen hölls i november 2018 i Kalix med ett 30-tal deltagare från Familjecentraler och Familjecentralsliknande verksamheter i Östra Norrbotten samt representanter från Länsstyrelsen och Luleå kommun. Dokumentation från dessa möten är utskickad till samtliga deltagare. Enligt tidigare planering är det nu dags den 4/6 -19 för den tredje och avslutande delen av Familjecentrals Dialogen där vi tillsammans med er ledning gör en tillbakablick, reflekterar över den process som har varit, vad vi har lärt oss och siktar framåt.

Regional Nätverk

Norrbotten har under början av 2010 startat ett regionalt nätverk. Nätverket träffas årligen för att vidare diskutera tex nedanstående frågor: utbildning, utvecklingsfrågor, goda exempel, samverkan mm.

Senaste Nätverks träff ägde rum i Kalix 10/5-19. Dagen varvades med inspirerade föreläsare i tema barns- och föräldraranas välmående. Hälsoinspiratören Ingela Frisk pratade om stillasittande barn och skärmtid, om betydelsen av fysisk aktivitet på inlärning och ökad psykisk hälsa. Vi fick också ta del av Psykoterapeut Björn Malmqvist teorier om välmående föräldrar och om andra viktiga aspekter kring anknytning, känslor och föräldraskap. Dagen avslutades med gruppdiskussion. Powerpoint material från Ingelas föreläsning hittar ni nedan. Nästa nätverksträff kommer att anordnas i Haparanda. Träff för samordnarna kommer att ske under 2019 -HT.

Ingela Frisk hälsocoach Kalix kommun

 

Tips!

Varför ska man läsa högt för sitt barn

Infogeneratorn. Kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk.

 

Kontaktperson: nina.alakulju@norrbotten.se

Nedladdningsbara filer