Alla Regionala Nätverk

Skåne

 

 

Nuläge

Familjecentralerna eller de familjecentralsliknande verksamheterna i Skåne är en samverkansform mellan Region Skåne och kommun som erbjuder samlat stöd för blivande föräldrar och barnfamiljer.

Familjecentralerna är inte självständiga enheter utan har sin organisatoriska tillhörighet hos respektive huvudman.

I samverkan med Kommunförbundet har Region Skåne formulerat ett uppdrag för familjecentralerna och tagit fram ett förslag till samverkansavtal. I åtagandet definieras respektive parts ansvar.

En arbetsgrupp för Skånes regionala nätverk för familjecentraler har bildats genom kontaktpersoner från familjecentralerna som tillsammans med representanter från Kommunförbudet Skåne, Kunskapscentrum Barnhälsovård och avdelningen  för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne och Länsstyrelsen träffas regelbundet.

Den övergripande målsättningen för nätverket är att stödja det hälsofrämjande utvecklingsarbetet vid familjecentralerna i Skåne genom att årligen arrangera en regional konferens

Aktuellt

Skåne arrangerar den nationella FC-konferensen 12-13 maj 2020 på Malmö Live.

Familjecentraler – etablering och utveckling

Region Skåne kommer tillsammans med Kommunförbundet Skåne att fortsätta med sitt stöd till

  • kommuner som inte har några familjecentraler
  • kommuner som är igång med sin etablering av familjecentraler
  • etablerade familjecentraler

LÄS MER. http://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/folkhalsa/familjecentral/

Kontaktpersoner för det regionala nätverket i Skåne

  • Ulrika Johansson, socionom Familjecentralen Tellus Landskrona, mail: ulrika.l.johansson@landskrona.se 0418-47 05 93
  • Christine Lennartson, teamchef Ängelholm, mail: christine.lennartson@engelholm.se 0431-469596
  • Marie Thornbjer-Tullberg, BHV-sjuksköterska Familjecentralen Solstrålen Malmö, mail: marie.tornbjertullberg@skane.se 040-6234266
  • Karin Eriksson, förskollärare Familjernas Hus Vellinge, karin.eriksson@Vellinge.se 040-6354211
  • Eva-Lotta Welander, barnmorska Familjecentralen Lindängen, mail: lotta@barnmorskornamalmo.se 040-971010

I Skåne finns 35 st ackrediterade familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter där minst BVC och öppen förskola ingår, här nedan finns lista med kontaktuppgifter till dessa: