Alla Regionala Nätverk

Skaraborg

Nuläge

Skaraborg består av 15 kommuner där samtliga utom Vara är medlemmar i nätverket med familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. Det finns 15 familjecentraler, varav två i Skövde.
Sedan 2003 har familjecentralerna haft regelbundna träffar.

Nätverksträffen för all personal är en gång per år och anordnas av familjecentralen med ett rullande schema på alla kommuner. På samordnarträffen tas beslut på vilken Familjecentral som ansvarar för nästa träff och vilka ämnen/teman som tas upp.
Både lokala och nationella föreläsare så som Lars H Gustavsson, Vibeke Bing och Jesper Juul, har förekommit. Här nedan kan ni läsa om alla Nätverksträffar och dess innehåll.
En kontaktperson för regionen RK, utses på träffen för samordnarna. Att vara kontaktperson innebär att vara länken som förmedlar information från styrelsen till familjecentralerna i regionen. Man har också ansvar för att FFFF:s hemsida hålls uppdaterad. Om ni har information som ni vill att vi ska sprida inom vår region så kan ni gärna skicka det till kontaktpersonen. Den personen deltar även på den nationella träffen för regionala kontaktombud.
Nuvarande kontaktpersoner för Skaraborg är Christina Börjesson, christina.borjesson@skara.se ,
0511-32 890, 0721-60 31 12.  Marie-Therese Arvidsson, marie-therese.arvidsson@toreboda.se , 0506-18932

Historik

Här finns länk till de Nätverksträffar med teman för alla professioner på Familjecentraler i Skaraborg med start 2001.

http://familjecentraler.se/wp-content/uploads/2015/05/Historik-natverkstraffar-for-alla-FC-professioner.pdf

Utvecklingsområden:

Samordnarträff

För att stimulera fortsatt utveckling träffas samordnarna på familjecentralerna två gånger om året för att informera varandra om förhållandena på de olika familjecentralen – var de är i utveckling – vilka frågeställningar diskuteras etc. Regionala kontaktpersonen RK, för Skaraborgs familjecentraler förmedlar även vad som togs upp på den nationella träffen. Det blir en dag där man får kunskap och inspiration till fortsatt utvecklingsarbete på den egna familjecentralen. Vill du veta vad som då togs upp kan du kontakta någon av samordnarna.

Aktuellt:

Samordnarträff 22 oktober 9.00 – 15.00 i Skara. Redovisa nyheter ifrån Regionala kontaktdagarna med FFFF styrelsen samt prata om hur Coronapandemin har påverkat våra verksamheter. Ordet är fritt efter lunch. Anteckningar från träffen finns under nyheter Skaraborg.

Nätverksträff för Familjecentraler i Skaraborg 10 november i Skara. Inställt. Uppskjutet till november 2021.

Utbildningsdag 8 december i Skövde. Halvdag. Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga Resiliens. Föreläsare Therése Skoog. Det blir digitalt via Zoom.