Alla Regionala Nätverk

Stor Stockholm

Nuläge

Stockholm nord och nordväst hade nätverksmöte 2018 03 26. Järfälla, Sollentuna, Nacka, Rinkeby, Vantör och Sigtuna deltog. Vi diskuterade floran av titlar som socionomer på Familjecentraler har numera; kurator, föräldrastödjare, socionom, kurator, familjerådgivare, fältsekreterare. Det kan leda till en viss förvirring. Vidare pratade vi om vårt uppdrag, även där råder olikheter. Råd och stöd, behandling och eller första linjens psykisk ohälsa (för barn/vuxna)?

 

-Utvecklingsområden:

Regionala kontaktpersoner:

 

Region Syd, Maria.kruse@salem.se

Region Nord, carina.h.nystrom@stockholm.se

Region Nordväst,  elisabeth.bakerod@sollentuna.se