Alla Regionala Nätverk

Värmland

Nuläge

Det finns idag 14 familjecentraler i länets 16 kommuner och ytterligare två är på väg och beräknas att öppna våren 2022.

Sedan år 2000 finns det ett nätverk för familjecentralerna i Värmland som årligen anordnar en länsövergripande konferens. Det finns även nätverk för de olika yrkesspecifika grupperna inom familjecentralen (bhv-sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, förskolepedagoger).

Emma Bryngfors Nilsson, Region Värmland, är verksamhetsutvecklare för familjecentralerna i Värmland och utgör tillsammans med länsgruppen för familjecentraler ett stöd för utvecklingen av familjecentraler i länet. Länsgruppen består av representanter från de olika yrkeskategorierna inom familjecentralerna.

Regional kontaktperson:

Emma Bryngfors Nilsson

E-post: Emma.Nilsson@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 67 15