Alla Regionala Nätverk

Västerbotten

Nuläge

Det  finns ett regionalt nätverk för Umeåregionen vilket omfattar ca 85 personer.

Nätverket träffas  två gånger per år.

 

SAMORDNARTRÄFF I UMEÅ 2 APRIL 2014

Närvarande; Petra S, Linda D, Malin G, Annika W Skellefteå, Margareta J, Monica W, Inger B, Annika A Umeå, Annette A Hörnefors, Margareta A Robertsfors, Barbro L Vännäs, Viveca N Lycksele.

Alla hälsades välkomna till träffen och vi uppmärksammade Linda och Malin som var nya i gruppen.

Jag Monica berättade att det blivit en verksamhetsförändring på familjecentralerna i Umeå och att man i dagsläget behöver en förskollärare på varje familjecentral som finns i Umeå (3 st) Så därför har jag blivit övertalig i den verksamheten, det innebär att jag inte sitter kvar som regionsombud för Västerbotten i FFFF. Den som övertar mitt arbete är Annika Andersson Ersboda familjecentral Umeå.  Jag berättade lite om Åsa Pettersson från styrelsen har varit på en träff för SKL nätverk för att stärka barnrättsfrågor. Temat för dagarna var ” Barnets rätt till skydd”

Vi diskuterade kring SKL:s arbete sedan såg vi en Powerpoint som heter Arena för samverkan, med strategier och förklaringar på vad samverkan är.Efter det var det dags för lunch, vi återsamlades kl. 13,00 för att se en 13 minuter lång film som vård och utbildning i Uppsala har tagit fram den heter ”Öppna förskoleverksamheten En arena för samverkan”

Vi diskuterade utifrån filmen följande frågor:

*        Vad betyder samverkan för dig?

*        Hur kan vi jobba aktivt på våra familjecentraler med samverkan?

Tack alla samordnare för att ni gjorde dagen till en innehållsrik och givande dag med många bra diskussioner.

Utvecklingsområden:

 

  • Hur når vi de familjer som inte besöker oss idag, t ex en del av invandrarfamiljerna? Vilken målgrupp ska vi egentligen ha?
  • Mätmetod saknas för maximalt resursutnyttjande
  • Varför kommer vissa föräldrar aldrig till föräldragrupperna? Formerna, innehållet, målgruppen?
  • Hur arbetar vi optimalt med papporna?

Regional kontaktperson: annika.a.andersson@umea.se