Alla Regionala Nätverk

Västernorrland

Nuläge

I länets finns det tre familjecentraler som träffas 1 gång/termin. Vi turas om att planera och genomföra träffarna.

Utvecklingsområden:

  • Gemensamt tydliggöra familjecentralernas verksamhet – till politiker, chefer och massmedia.
  • Visa vad samverkan gör för familjecentralerna.
  • Bjuda in politiker till familjecentralerna.
  • Sprida familjecentralsarbetet till övriga kommuner i länet.
  • Visa på vikten av samarbete mellan yrkesgrupperna inom familjecentralen.

 

Regional kontaktperson: karin.norden@kramfors.se