Här har vi samlat uppdragsbeskrivningar för samordnare från olika familjecentraler. Vill du bidra med er uppdragsbeskrivning, skicka ett mejl till info@familjecentraler.se

Här finner du även FFFF:s skrift om styrning och samordning på familjecentralen, där en beskrivning av samordnarens uppdrag finns med.