Samordnarträffar i Halland

11-05-2015

2012-10-18 hade vi vår första samordnarträff i Halland. Vid denna träff medverkade även Pia Kruners, folkhälsostrateg , Folkhälsa Falkenberg.

Därefter har vi haft ytterligare träffar under åren som gått.

Vid senaste träffen 2015-05-08 i Falkenberg var innehållet – Nuvarande läget hos var och en, Föräldraträffar/kurser, vilka erbjuder vi, FFFF:s skrivelse till socialdepartementet och utvärdering/rapport Ramböll Kartläggning och utvärdering av familjecentraler. Vi diskuterade också kring regional familjecentralskonferens till hösten 2015, vi avvaktar i väntan på att Länsstyrelsen tillsammans med folkhälsoutvecklare, föräldrastödsaktörer m.fl. planerar för en ev. Regional föräldrastödskonferens i Halland till hösten 2015.