Skrivelse med anledning av rapporten– Familjecentrum – Kartläggning och utvärdering, Ramböll, november 2014

12-05-2015

Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) har tagit del av rapporten

Familjecentrum – Kartläggning och utvärdering, Ramböll, november 2014. För att på ett bra sätt kunna bedöma rapportens innehåll och resultat har vi försökt att få tillgång till uppdragsbeskrivningen, men har tyvärr inte lyckats med det. Trots det har vi nu sammanställt några reflektioner och synpunkter som vi vill förmedla till er. Vi avslutar med att formulera några frågor och förslag som vi hoppas att vi kan få återkoppling på.

Skrivelsen förmedlar synpunkter från föreningens styrelse, medlemmar från flera håll i landet och forskare från Sverige och Norge.

Se skrivelsen till höger.

 

Nedladdningsbara filer