Den här rapporten ”Rätt stöd på lätt sätt” om Barnhälsovårdens roll i hälsofrämjande och

förebyggande arbete på familjecentraler är ett led i arbetet med att dokumentera alla

yrkesprofessioner på en familjecentral. Arbetet med rapporten har bedrivits i arbetsgrupper

bland annat under seminariet ”Barnhälsovårdens roll på Familjecentral” för ett förtydligande

av uppdrag med stöd av befintlig forskning. Rapporten har sammanställts av Föreningen För

Familjecentralers Främjande (FFFF). Nationella myndigheter i Sverige har i jämförelse med

till exempel Norge inte uppdraget att organisera det hälsofrämjande arbetet i ett tvärfackligt

samarbete på familjecentraler.