Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Priset 2021

13-12-2021

Allmänna Barnhusets Stora Priset delas årligen ut till personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. 2021 års Stora pris är speciellt kopplat till temat Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och går till Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF.

Motivering FFFF

Familjecentraler är en samverkande plats för att främja barns fysiska, psykiska och sociala hälsa är. En arena för att nå föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv. Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, vägleder och bidrar till utveckling av den unika mötesplats som familjecentralen är. Genom FFFF:s engagemang och stöd kan familjecentralerna fortsätta stärka skyddsfaktorer, minska riskfaktorer och gynna arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter.

Länk till mer info