Stockolm Syd

02-05-2019

Som nytt regionsombud ville jag inventera hur det ser ut på Regions Syd:s Familjecentraler. Detta valde jag att göra genom en enkät som gick ut till kontakpersonerna, oftast samordnare på respektive Familjecentral. Endast ett fåtal svar kom in men jag ser ändå att det är av vikt att publicera detta på föreningens hemsida. Vidare känner jag igen mycket från Familjecentralen i Salems utmaningar och möjligheter.

 

Så låt er inspireras kring möjligheterna som vår breda arena vi verkar ifrån ger samt få kraft till att ta er an utmaningarna genom att ta del av enkätsvaren.

 

Vad ser ni för utmaningar för Ert Familjecentralsarbete 2019?

                (Svara gärna i punktform)

 

 • Att framförallt våra kuratorers arbete styrs så mkt av landstingssidans inflöde samt att vår verksamhet påverkas av landstingssidans produktionskrav och personalläge. Vi äger inte frågan själva/ensamt om arbetssituationen vilket utmanar oss.
 • Att få folk att hitta till oss och våga ta emot stöd. I vårt område finns stora behov men även en kultur kring att ej ta emot stöd, särskilt inte för psykosocial hälsa (skamligt). Många kan exempelvis anmäla sig till utbildningar för att det är artigt att ej säga nej, men kommer sedan inte.
 • Få föräldrarna att komma till föräldrautbildningar och tematräffar och se vikten av att närvara varje gång.
 • De flesta besökare har ett annat modersmål än svenska.
 • Varierad kvalitet på tolkar.
 • Kulturskillnader i olika synsätt att se på barnet och dess behov

misstro mot förebyggande socialtjänst, som yttrar sig som motstånd att söka kuratorskontakt.

 • Brist på tid för samverkan med landstingsdelen.
 • Att vara tydlig och beskriva hur famcentralen fungerar som en enhet/ett team för föräldrar och ledning.

Vad ser ni för möjligheter i Ert arbete på Er Familjecentral 2019?

(Svara gärna i punktform)

 

 • Att utöka vår samverkan med andra aktörer och på så sätt nå fler och kunna erbjuda ännu bredare stöd (exempelvis förskolor, SFI, Röda korsets språktränare, socialtjänst osv). Påbörjar även satsning på att bredare erbjuda våra föräldraskapsutbildningar i kommunen.
 • Att nå fler genom utökad samverkan med BVC och BMM – vi försöker hitta nya former att komma in tidigt och erbjuda stöd såsom vid treårsbesök, under barnmorskornas kontakt bland annat. Möjligheter att avstigmatisera stöd från kuratorer/föräldrastöd.
 • Brett utbud med verksamheter och aktiviteter.
 • Utökade hembesöksprogrammet utgör möjlighet att tidigt komma i kontakt med familjer som behöver stöd.
 • Kurators medverkan vid treårsbesök kan ge möjlighet att nå ut till föräldrar med stöd.
 • Samverkan med SFI.
 • En del av integration av samhället.
 • Ytterligare en ny familjecentral kan ge ny inspiration.
 • Positivt med kommunens närvaro i centrum.
 • Att vi har flerspråkig personal, gör att vi når fler familjer och att vi personal får möjlighet att diskutera kulturella skillnader.
 • Att vi är ett team som gör detta tillsammans!

Vid tangenterna – Maria Kruse

Nedladdningsbara filer