Åter efter en händelserik vecka i Almedalen

19-07-2017

Vecka 27 var det dags för årets Almedalsvecka i Visby och FFFF var för första gången representerade. Större delen av styrelsen var på plats delar av eller hela veckan. Vi hade en plats på Barnrättstorget, som var ett samarrangemang mellan Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, där många olika föreningar som arbetar med barnrättsfrågor hade olika programpunkter. Under veckan höll vi i ett seminarium och ett tältmöte under rubriken ”Familjecentralen- en arena i arbetet för en jämlik hälsa”. Vi turades också om att bemanna tältet på Barnrättstorget hela veckan och fick därmed möjlighet att träffa många personer som arbetar med och för barn och barns rättigheter. På detta sätt kunde vi synliggöra familjecentraler och allt det arbete som görs ute i landet. Vi hade alla enhetlig klädsel med föreningens namn, logga och hemsideadress, vilket var en hjälp för att komma i kontakt med folk. På det sättet blev vi alltid en representant för föreningen, även när vi besökte andras seminarier eller bara rörde oss på området. Nu är vi alla åter hemma i vår vardag och har redan börjat utvärdera årets Almedalsvecka och fundera över nästa.

 

 

Bild hela gruppen Bild tältmöte

 Bild seminarium

Bild strandflaggor Bild folkvimmel