Här följer en presentation av styrelsen.

Marie Cesares Olsson

Jag är person med stort engagemang för barn och familjefrågor. När jag är ledigt gillar jag att träna, sjunga, fixa i hus och trädgård, åka båt i Vätterns norra skärgård och resa.

Jag är ekonom i botten och läste i vuxen ålder folkhälsovetenskap med fokus på grupp och organisation. Har min tjänst i Örebro kommun där jag jobbar som utvecklingsledare på 50 % för att förbättra samverkan mellan tre förvaltningar för att det ska bli bättre för barn och familj. Övriga 50 % spenderar jag på Regionförbundet Örebro där jag jobbar för att öka ett barn- och föräldraperspektiv inom missbruk och beroende vård samt öka samverkan mellan barn och vuxen sidan i socialtjänsten. Riktat föräldrastöd är mitt fokus just nu.

Jag kom med i styrelsen 2011 för att jag såg det som en arena där jag har möjlighet att påverka och få kunskap för frågorna som familjecentralen. Jag har i mitt tidigare arbete haft mycket kontakt med familjecentraler genom att starta nya men också utveckla befintliga. Jag är högst övertygad om att familjecentralen är en fantastisk arena för både barn, familjer men också där professioner kan samverka kring och stödja de familjer som behöver lite mer. Arenan familjecentral är också en fantastisk mötesplats för att stärka föräldrar. Jag ser att fc kan tas tillvara på ett mycket bättre sätt än vad man gör idag och såg därför föreningen som en viktig aktör för att jobba med detta. Att vara med i styrelsen var också en viktiga arena för mig som jobbar med föräldrastöd på regional nivå.

Åsa Pettersson

Vem är jag? Jag är en person som älskar att ha många järn i elden. Jag blir lätt engagerad i alla viktiga frågor… Kopplar av hemma gör jag med hjälp av långa promenader i skogen gärna tillsammans med familjen och vår hund. Älskar att läsa böcker i alla dess olika genrer och har ett inbitet intresse för historia, så du ser mig ofta på bibliotek eller olika museer.

Jag är barnmorska och har tidigare arbetat på kvinnokliniken, på både förlossningen, BB och MHV. Jag slutade på Kvinnokliniken 2009 och klev efter flera år av mitt chefsuppdrag som chef på förlossning, förlossnings-BB och ultraljud.

Nu arbetar jag sedan fyra år tillbaka som Verksamhetschef på Barnhälsovårdsenheten Landstinget i Östergötland. Enhetens uppdrag är att kvalitetssäkra verksamheten på barnavårdscentralerna. Det är en förmån att få arbeta mot verksamheter vars uppdrag är hälsofrämjande, generellt, tidigt förebyggande och stödjande samt att de riktar sig till småbarns familjer. En av många viktiga frågor för mig just nu är utveckling av föräldrastöd regionalt i Östergötland.

Jag blev invald i styrelsen 2012. I FFFF ser jag möjligheter att både påverka,utveckla och inhämta kunskap. Trots att jag själv aldrig arbetat på en familjecentral har jag via mitt arbete nästan dagligen kontakt med personal på olika familjecentraler i hela Östergötland. Jag ser ofta bevis för att familjecentraler är en samverkansform som verkligen gynnar familjerna men även de som arbetar på familjecentralen.

Anna-Maria Troedsson

Jag är en glad och positiv person som på min fritid gillar att spela golf, utforska storstäder runt om i Europa och att umgås med min familj och mina vänner.

Jag är förskollärare och arbetar som samordnare på familjecentralerna i Bjuvs kommun. Min tjänst är uppdelad på 50 % öppen förskola, 25 % samordnare och 25 % föräldrastöd (Marte Meo, ICDP och Aktivt föräldraskap bl.a.).  På öppna förskola har jag arbetat sedan 1990 och aldrig ångrat mitt val. Tycker att man har fantastiska möjligheter att arbeta med familjer då man träffar barnen och föräldrar tillsammans och arbetar efter filosofin att ”mår föräldrarna bra så mår barnen bra”.

Jag har varit med i styrelsen sedan 2012 och ser styrelseuppdraget som en möjlighet att arbeta för familjecentralernas viktiga betydelse och få en möjlighet att sprida kunskap och ge inspiration till familjecentraler runt om i landet . Jag ser också möjligheter för mig själv att få mer kunskaper och då på en regional nivå kunna vara med och stödja utveckling och spridning av familjecentraler.

Inger Öberg

Jag bor med min familj i halländska Halmstad. På min lediga tid sjunger jag i flera band, allt från visa till pop, soul och rock. Fysisk träning är också ett måste för att må bra.

Jag är socionom och Marte Meo-terapeut och har de senaste 12 åren jobbat som kurator på Familjecentralen i Laholm. Jag tillhör socialtjänstens förebyggande verksamhet och har en heltidstjänst på Familjecentralen. Dessförinnan har jag arbetat med det mesta inom socialtjänsten myndighets- och förebyggande verksamheter för barn och familj. I tjänsten på Familjecentralen ingår även ett samordnaruppdrag. Jag stormtrivs med mitt arbete och känner att Familjecentralen som verksamhet har en sådan enorm potential för att stödja barn och föräldrar. Som samordnare är det en förmån att få arbeta med så många olika professioner som drar åt samma håll. Det som ligger mig varmt om hjärtat i rollen som kurator är att erbjuda föräldrar en annan berättelse om sitt barn, så att de kan göra andra val i relationen till barnet och familjen.

När jag blev invalt i styrelsen 2011 såg jag möjligheten att få vara med och arbeta för att få fler familjecentraler i Sverige. Hallands län ligger sorgligt efter här. Jag har alltid trott på tanken att ”vi är starkare tillsammans” och såg i föreningen en möjlighet att kunna bidra till utvecklingen av föräldrastödet för barnfamiljer, med Familjecentralen som arena.

Ann Johansson

Jag har varit ledamot i styrelsen sedan årsmötet – 11 i samband med konferensen i Umeå. Innan det var jag med i arbetsgruppen för seminariedagen ”Pedagog i Familjecentral/Öppen förskola i februari – 11.

Jag bor i Strömstad med min man och tillsammans har vi två nyligen utflugna döttrar. Vi uppskattar havet och naturen runt oss och jag går gärna långa promenader, åker ut med båten eller sjunger i kör.

Jag arbetar på Familjecentralen i Strömstad som startade 2003 och blev komplett med alla fyra benen 2007. Där arbetar jag som förskollärare och tillsammans med vår socionom möter jag alla besökande familjer på Öppna Förskolan och i föräldragrupper. Vi träffar också föräldrar och barn enskilt för att ge stöd och råd. Jag är vidareutbildad till Marte Meoterapeut, spädbarnsmassageinstruktör och lekarbetspedagog.

Jag är intresserad av samverkansfrågor; hur vi kan arbeta för att gynna varje enskild familj och alla familjer. Då tänker jag såväl på samverkan i Familjecentraler som med andra viktiga samarbetspartners. Det är ett intresse som jag försöker ta med i styrelsearbetet.

Tinna Cars-Björling 

Min grundläggande läggning är att jag är en positiv person och ser möjligheter i det mesta. Jag bor i Gävle sedan 2001 tillsammans med min man.

Vi har tre vuxna barn med familjer och sambos. Jag har tidigare bott och verkat i Jämtland och Skaraborg i Västergötland. Viktigt i livet är musik och naturupplevelser av olika slag – gärna i kombination med fysisk aktivitet. Och så de två barnbarnen!

Jag är socionom och har under många år arbetat inom förebyggande mödra- och barnhälsovård som kurator.

Från mitten av 1990-talet har jag framför allt arbetat med samverkansutveckling av olika slag. Det som jag är mest stolt över i mitt yrkesliv är att jag varit med om att starta tre familjecentraler i Västra Gästrikland. För närvarande arbetar jag med närvårdsutveckling i Uppsala län.

År  2005 kom jag med i styrelsen och har varit både sekreterare och senast föreningens ordförande i sex år.

Nu ingår jag som ersättare i styrelsen. Varför är jag kvar i styrelsen? Jo – därför att jag anser att familjecentralen som modell för samverkan kring det generella, tidiga föräldrastödet är helt ”outstanding”!

Vi ska inte ge oss förrän alla blivande och nyblivna familjer har tillgång till en familjecentral! Den utgör en grundbult i vårt välfärdssamhälle.

Ann-Charlotte  Lilja

Jag är en Norrlänning som av olika skäl har hamnat i Småland och har blivit kvar här. Jag gillarutmaning och har ofta någon form av utvecklingsfråga aktuell. Det gäller i såväl mitt arbete som av min personliga emotionella utveckling i möte med andra människor.På min fritid kopplar jag av tillsammans med min familj medolika fritidsaktiviteter ute i naturen som promenader med hunden, skidåkning på längden och tvären en del träning på Friskis och Svettis blir det också. Musik och körsång i olika former ärnågot jag ägnar min fritid.

Jag är Barnsjuksköterska och Distriktssköterska och har sedan 1989  arbetat på barnklinik med neonatalvård, barnmottagningar och därefter som BVC sjuksköterska på  familjecentral.Min nuvarande tjänst är verksamhetsutvecklare på centrala barnhälsovårdens utvecklingsteam i Jönköpings län. Mitt uppdrag i barnhälsovårdsteamet är att kvalitetssäkra, utveckla och leda olika arbeten för barn 0-5½år och dess familjer med mål att främja alla barns hälsa, trygghet och utveckling.Barnkonventionen  ochJämlikhetsfrågan är viktig för mej.Att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I min tjänst ingår också att samordna och stödja familjecentralernas utveckling i Jönköpings län, ett uppdrag som ligger mej varmt om hjärtat. Jag är övertygad om att familjecentralsmodellen är en framtidsmodell där samverkansformen kompletterar professionernas kompetens och möjlighet att tillgodose föräldrar och barns behov påett mycket brasätt. Det unika med att erbjuda en naturlig mötesplats med ett generellt utbud av föräldrastöd i olika former och samtidigt en möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt erbjuda ett mer riktat stöd till de barn och föräldrar som behöver det.

Jag är nyvald i styrelsen och blev invald i Maj 2013. Jag är tacksam och ödmjuk inför uppgiften att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar få fortsätta att främja utvecklingen av familjecentraler och att stödja lokala/ regionala familjecentraler är en viktig uppgift.

Marie Hjälmarö

Jag är förskollärare och arbetar i familjecentral i vackra Gränna, som är en del av Jönköpings kommun.  Här har jag arbetat sedan 2003 och sedan 2011 är jag även samordnare för verksamheten.

Redan 1986 började jag arbeta med Öppen förskola och hade då lite samarbete med barnhälsovården.  Sedan dess har utveckling och uppbyggnad till familjecentral skett och vi ser stora fördelar med att samla olika verksamheter under samma tak. Att ha närhet till olika professioner, skapa nätverk och få utbyta tankar med andra i samma situation nämns ofta som vinster för barnfamiljerna.

För att öka min kunskap och förståelse för mitt arbete, har jag fördjupat mig i sociologi och pedagogik och 2003 tog jag fil.mag-examen och 2010 läste jag kursen ”Att arbeta på familjecentral” vid Kristianstads högskola.

Jag brinner för frågor som berör och påverkar barn, dess familjer och vardagsliv. I mitt arbete strävar jag efter att i olika frågor se till att vi har barnperspektiv samt att synliggöra barnens perspektiv. Vårt perspektiv på barn och barnens perspektiv på tillvaron kan vara två olika saker… Jag lägger stor vikt vid att förmedla pedagogiska redskap och visa på ett barnvänligt förhållningssätt.

Fritiden ägnar jag åt min familj, som består av man, 4 barn m. resp. och två barnbarn. Jag har stort intresse för natur, särskilt fåglar, fjärilar och växter. Med glädje upplever jag nya platser, gärna från cykelsadel, men en flygresa går också bra.  När hösten kommer är jag som en iller i skogen och plockar bär och svamp.

Vid FFFF:s årsmöte i konferensen i Östersund 2014 blev jag invald i styrelsen. Att arbeta i styrelsen för Föreningen För Familjecentraler Främjande ser jag som ett stort förtroende. Min förhoppning är att kunna medverka till att goda idéer och framgångsrika arbetssätt kan utvecklas och ge ringar på vattnet över hela landet.