Tips om nya broschyrer- tobaksfri graviditet och tobaksfria barn

14-12-2018

Vi vill tipsa om att Landstinget Sörmland i samarbete med Psykologer mot tobak och det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) har översatt broschyrerna Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn- ge ditt barn en uppväxt utan tobak. Broschyrerna har funnits tidigare, men då bara på svenska. Nu finns de på ytterligare åtta språk: arabiska, finska, dari, engelska, somaliska, kurmanji, tigrinja och farsi. Broschyrerna är tänkta att användas av BVDC och MVC.
Du hittar broschyrerna samt mer information på

http://www.hfsnatverket.se/sv/tobaksprevention-verktygslada