Uppdaterad ”verktygslåda” från SKR

19-11-2020

SKR har gjort en verktygslåda med tips för språk och integration i Öppen Förskola. Den är nu uppdaterad med ett kapitel om När verksamheten inte kan fungera som vanligt (kap 6).

 

https://rapporter.skr.se/verktygsladan-med-tips-for-sprak-och-integration-i-oppen-forskola.html