Uppdragsbeskrivning för regional kontaktperson

Som styrelsens förlängda arm ut till landets familjecentraler finns i varje region en eller flera regionala kontaktpersoner (RK).

Det är regionen/länet som utser/väljer RK och det är i dagsläget inget tidsbestämt uppdrag.

Varje år erbjuder FFFF ett internat på två dagar för kompetensutveckling, diskussion och reflektion kring nuläge och framtid kring FFFF:s och familjecentralernas arbete (se rubrik regionala kontaktpersondagar).

 

Som regional kontaktperson får du:

 • tillgång till ett nationellt nätverk
 • möjlighet till nätverksskapande mellan varandra
 • tillgång till förstahandsinformation från nationell, regional och lokal nivå
 • inbjudan till ett internat en gång per år tillsammans med styrelsen, där verksamhetsplan för kommande år gestaltas tillsammans (minst en RK per län/region erbjuds plats)
 • kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte
 • ta del av ett kollegialt lärande där man både kan ge och få stöd av varandra
 • en säkerställd plats vid FFFF´s årliga konferens och årsmöte

Vinsten blir närhet och samhörighet när det gäller gemensamma frågor för familjecentralers utveckling.

 

Uppdraget som regional kontaktperson innebär att:

 • representera alla familjecentraler i sitt län/region eller länsdel
 • vara en viktig länk mellan föreningens styrelse och regionens/länets/länsdelens familjecentraler
 • ansvara för att upprätta en gruppmail-lista (distributionslista) till familjecentralerna i respektive region/län/länsdel med syfte att förmedla vidare aktuell information från styrelsen
 • ansvara för att informationen på FFFF´s hemsida under fliken ”Regionala nätverk” är uppdaterad.
 • stödja arbetet för att regionala nätverksträffar genomförs
 • delta vid FFFF:s årsmöte och konferens

 

Kom ihåg att meddela nya kontaktuppgifter när ni byter regional kontaktperson till info@familjecentraler.se