Utvecklingsdag för familjecentraler i Västra Götaland

13-04-2022

I oktober 2022 anordnas en samverkansdag för alla som arbetar inom och med familjecentraler i Västra Götaland. Dagen kommer erbjuda kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte med fokus på områdena föräldraskapsstöd, integration och förebyggande av våld. Ett tillfälle för hela arbetslaget att utvecklas tillsammans.

När och Var: Tisdag 4 oktober 2022 på Quality Hotel Vänersborg
Målgrupp: Vi vänder oss till dig som planerar eller utför familjecentralsarbete i Västra Götalands län och till dig som samverkar med familjecentraler.

Vid frågor: kontakta pernilla@halsokallanfyrbodal.se