Välkomna till konferens om öppen förskola som arena för språk och integration

17-09-2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till en heldag i Stockholm 6 december om öppna förskolan som arena för språk och integration.

Ur inbjudan:
”Välkommen till en heldag om den öppna förskolan som arena för att påskynda utrikes födda kvinnors etablering samt öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.
Många öppna förskolor i landet har utvecklat språk- och integrationsaktiviteter för utrikesfödda kvinnor. På så vis kan den även bli en plats för nätverkande, språkundervisning och ett steg vidare in i samhället. Verksamheterna kan också leda till en bättre start i livet för många barn.
Konferensen syftar till att inspirera och sprida lärande exempel. Heldagen är en del av SKL:s och regeringens satsning om hur kommuner kan samordna öppen förskola med språkundervisning och andra integrationsinsatser.”

Inbjudan med mer information om program och anmälan finns i bifogad fil.