Vår hedersmedlem Vibeke Bing har nyligen varit i Vitryssland

17-02-2016

Vår hedersmedlem Vibeke Bing har nyligen varit i Vitryssland. Familjecentraler var temat och i Minsk finns en familjecentralsliknande verksamhet. Men privat! Sverige har under många år bidragit med pengar och erfarenhet både för att göra barnhemmen barnvänligare och nu för att stödja unga mödrar varav en del vuxit upp på barnhem. Vibeke säger att det inte var helt enkelt att förmedla vårt tankesätt men hon hade en fantastisk tolk. Minsk efterlyste metoder men Vibeke förmedlar hellre förhållningssätt. Det har varit ett intressant besök och hon har mött många väldigt trevliga människor. Dock är de en hel del byråkrati som man får tänka på. http://www.choice.by/eng/news/987.html