Vi har fått svar från Socialdepartementet angående vår skrivelse om Rambölls rapport ”Familjecentrum, kartläggning och utvärdering”

19-01-2016

Se bifogade dokument till höger.