Alla Regionala Nätverk

Värmland

Nuläge

Sedan 2000 finns ett nätverk för familjecentraler i Värmland.
Det finns även ett nätverk för de olika yrkesgrupperna inom familjecentralerna (BVC-sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, pedagoger).
Det stora Nätverket har träff en gång per år, där all personal från familjecentralerna bjuds in. Även personal från övriga BVC och BMM i länet bjuds in till dessa träffar.

Nästa träff för nätverket blir den 8 november 2017 förlagd till Karlstad. Temat för dagen blir Jämställt föräldraskap och En förälder blir till.

Kerstin Alexandersson är anställd av Landstinget i Värmland som samordnare och verksamhetsutvecklare för familjecentraler och utgör tillsammans med länsgruppen för familjecentraler ett stöd för utvecklingen av familjecentraler i länet. Länsgruppen består av representanter från de olika yrkeskategorierna inom familjecentralerna.
Regional kontaktperson

Kerstin Alexandersson

E-post: kerstin.e.alexandersson@liv.se
Telefon: 054-61 67 91

 

Utvecklingsområden:

  • Landstingets målsättning är att familjecentraler ska finnas i alla Värmlands kommuner. I nuläget finns  familjecentraler i 11 av länets 16 kommuner.
  • Flera familjecentraler arbetar idag med att ge extra stöd till sårbara familjer. Intentionerna är att alla familjecentraler utvecklas däråt.
  • Självvärdeningsinstrumentet är på väg att introduceras på alla familjecentraler.