Alla Regionala Nätverk

Värmland

Nuläge

Det finns idag 14 familjecentraler i länets 16 kommuner och ytterligare två är på väg.

Sedan år 2000 finns det ett nätverk för familjecentralerna i Värmland som årligen träffas på en länsövergripande konferens. Det finns även nätverk för de olika yrkesspecifika grupperna inom familjecentralen (bhv-sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, pedagoger).

Kerstin Ekblom, Region Värmland, är verksamhetsutvecklare för familjecentralerna i Värmland och utgör tillsammans med länsgruppen för familjecentraler ett stöd för utvecklingen av familjecentraler i länet. Länsgruppen består av representanter från de olika yrkeskategorierna inom familjecentralerna.

Regional kontaktperson:

Kerstin Ekblom

E-post: Kerstin.Ekblom@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 48 97

 

Länsgruppen i Värmland                                Övre raden från vänster: Karin Lidén Länsstyrelsen, Lisa Lindqvist FC Kil, Eva-Lena Ueltzhöfer FC Torsby, Annika Gustavsson FC Sunne, Maggie Stål FC Kristinehamn, Linda Martinsson FC Storfors/Kristinehamn.
Nedre raden från vänster: Janne Bjerkander FC Hammarö, Eva Vilhelmsson FC Hammarö, Lena Jansson FC Sunne, Kerstin Ekblom Verksamhetsutvecklare för familjecentralerna i Värmland.