Material

description Erbjudande till Familjecentraler
Ladda ner

Material från årskonferensen i Jönköping -24

description Presentationer från årskonferens – 2024
Visa
description Återkoppling från MFoF till konferensdeltagare -2024
Ladda ner

Informationsbroschyr

FFFF har tagit fram en informationsbroschyr att ge ut till föräldrar. Denna folder kan kompletteras med egna lokala uppgifter gällande just er familjecentral på ett löst blad som man lägger i broschyren. (Vid utskrift: Tänk på att ställa in din skrivare på ”Vänd längs kortsida” så blir broschyren rätt.)

FFFF´s informationsfolder om familjecentraler finns att ladda ner på arabiska, engelska, kurdiska, persiska, ryska, somaliska, sorani, ukrainska och tigrinja.

description Föräldrabroschyr – Engelska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Svenska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Arabiska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Kurdiska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Persiska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Ryska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Somaliska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Sorani
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Ukrainska
Ladda ner
description Föräldrabroschyr – Tigrinja
Ladda ner

Logotyp

Logotyp
Ladda ner bild

Affisch Familjecentral

Nu finns det en Affisch som man kan skriva ut och sätta upp på Familjecentralen.

Affisch
Ladda ner

Filmer

videocam Film om roller på Familjecentraler
Spela video
videocam Film om Barnhälsovårdssjuksköterska
Spela video
videocam Film om Pedagog
Spela video
videocam Film om Kurator
Spela video
videocam Film om Barnmorska
Spela video

I samband med föreningens 20 års-jubileum och har vi arbetat fram en film om familjecentraler som nu finns publicerad på Youtube. Det är en kort film som beskriver familjecentralers salutogena arbetssätt för att främja folkhälsan. Filmen riktar sig bl. a till politiker och tjänstepersoner som är beslutsfattare i region och kommun.

videocam Möjligheternas arena för det tidiga förebyggande arbetet
Visa

(Önskar man visa filmen i annat format än den som finns på Youtube kan man kontakta oss på info@familjecentraler.se)

Nationell vägledning Familjecentral

FFFF har i uppdrag att på olika sätta stödja utvecklingen och vidmakthållande av familjecentral. Ett sätt är att ta fram olika stödjande dokument. Sedan tidigare har vi haft dokumentet Styrning och ledning som har i syfte att stödja familjecentralernas organisation kring ledning och styrning.

Det senaste dokumentet är en vägledning för familjecentralsarbetet. FFFF har under de senaste åren arbetat mer fokuserat än tidigare för att utveckla arbetet med utvärdering och uppföljning av vad som sker på familjecentraler. Föreningens kvalitetsarbete med att bland annat systematisera familjecentralens arbete med stöd av programteori samt en ny litteratursammanställning för familjecentralsarbetet som tagits fram, har tydliggjort familjecentralens arbete och uppdrag och är bakgrunden till denna vägledning.

Vägledningen är en sammanfattning av olika stödjande dokument för familjecentralen och dess uppdrag kring föräldraskapsstöd. Syftet med vägledningen är att ge en samlad kunskap om familjecentralens uppdrag och vara ett underlag inför start av familjecentral men också stötta för att få till ett långsiktigt arbete med familjecentral.

Vägledningen riktar sig i första hand till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och samordnare med uppdrag att stödja, leda och driva utvecklingen av familjecentraler. Den kan också vara av intresse för alla som arbetar på familjecentralen och intresserar sig för familjecentralens hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnfamiljer.

description Att reflektera tillsammans
Ladda ner
description Användarguide – självreflektionsinstrument
Ladda ner
description Nationell vägledning – Samverkan för barns bästa
Ladda ner