Medlem

Fyll i medlemsansökan i dokumentet och skicka det antingen digitalt eller via post
Adresser hittar du längst ner i dokumentet.

Föreningen lägger upp informationen i ett register för att underlätta utskick och kontakter mellan medlemmarna. Uppgifterna om enskilda medlemmar lämnas inte ut till tredje man.

För ytterligare information kontakta föreningen via info@familjecentraler.se.