Alla Regionala Nätverk

Gävleborg

Nuläge

Regionen består av Gävleborgs län, dvs Hälsingland och Gästrikland. I 7 av länets 10 kommuner finns familjecentraler/familjecentrum/familjecentralsliknande verksamheter, totalt 10 st.

Den senaste familjecentralen som öppnade finns i stadsdelen Sätra, Gävle med invigning hösten 2016.
En gång per år träffas familjecentralerna vid en länsträff och vi turas om med värdskapet mellan de tio familjecentralerna . 2019 års länsträff arrangerades av Familjecentral Sätra i Gävle och temat var könsstympning & hedersförtryck. som de arbetar extra med utifrån ett projekt som de driver. Länsträffen syftar till att få förnyad kunskap inom aktuella områden samt att det ges möjlighet att utbyta erfarenheter i yrkesverksamma samtal och diskussioner. Länsträffen 2020 blev framflyttad pga. Covid -19. Nästa länsträff arrangeras av Ockelbo Familjecentral hösten 2021 med temat Barns hälsa.

Samordnarna för familjecentralerna i länet har ett fungerande nätverk och träffas en till två gång per termin. Pedagogerna och  socionomerna har också träffar en gång per termin för att utbyta erfarenheter från respektive yrkesgrupp.

Gävleborg var värd för FFFF-konferensen 2017, dokumentation från konferensen hittar du här http://familjecentraler.se/wp-content/uploads/2017/08/FFFF-2017_sid1-35_6.pdf

Regionala kontaktpersoner:

Ulrika Heimer ulrika.heimer@ockelbo.se

Marianne Ericson marianne.ericson@ljusdal.se

 

Utvecklingsområden:

Just nu har vi många familjer som kommer till oss med en annan nationalitet. Vid några Familjecentraler har därför språkstödjare anställts. Detta för att vi lättare ska kunna integrera familjerna i vår verksamhet. Vi har även grupper i Va med! som riktar sig till utrikesfödda kvinnor. Språkträning för föräldralediga finns också som ett projektarbete under ett år. En familjecentral arbetar också med ett projekt om könsstympning och hedersrelaterat våld.