Alla Regionala Nätverk

Östergötland

Nuläge

I Östergötland bor det drygt 30700 barn i åldrarna 0-6 år (varav ca 5 185 nyfödda).Totalt var det vid årsskiftet 2014, Under 2013 fanns i Östergötland 19 familjecentralslikande/familjecentraler.

Utvecklingsområden:

  • Arbeta för att få med kvinnohälsan i familjecentralsarbetet
  • Arbeta för en enklare organisaton med tydligare beslutsfattande
  • Verka för att föreningen arbetar mer aktivt mot t ex medier för att
    skapa opinion

Regional kontaktperson:

malin.sorsjo@linkoping.se

asa.pettersson@regionostergotland.se

 

Dokumentation:
Här går att läsa om Familjecentralen i Skäggetorps arbete med nyanlända familjer.
Arbetet med nyanlända familjer