Hela styrelsen samlad
Bakre raden från vänster: Marie Hjälmarö, Anna-Maria Troedsson, Linda Berntsson,
Moa Mellbourn, Carina Persson, Petra Seiger
Främre raden från vänster: Eva Vilhelmsson, Åsa Westergren, Marie Cesares Olsson

Nedan följer en presentation av oss som sitter i styrelsen

 

Marie Cesares Olsson

Jag är person med stort engagemang för barn och familjefrågor. Jag är ekonom i botten och har jobbat som konsult inom resebranschen innan jag läste folkhälsovetenskap med fokus på grupp och organisation. Har arbetat inom flera kommuner i Örebro län och tidigare landstinget med folkhälsofrågor med fokus på barn, unga och föräldrar. Har min tjänst idag inom Region Örebro län där jag arbetar som utvecklingsledare för att som en strategiskresurs koordinera ett långsiktig och hållbart föräldraskapsstödjande arbete. Femtio procent av mitt uppdrag handlar också om att vara en länk mellan det lokala, nationella och också det internationella arbetet för att vidmakthålla och förbättra föräldraskapsstödjande arbetet och minska den ojämlika hälsan. Erbjuda kunskap och metodstöd till länets verksamheter tillsammans med berörda samverkanspartner och utveckla regional samverkan.

Jag kom med i styrelsen 2011 för att jag såg det som en arena där jag har möjlighet att påverka och få kunskap för frågorna som rör familjecentralen. Jag har i mitt tidigare arbete haft mycket kontakt med familjecentraler genom att starta nya men också utveckla befintliga. Jag är högst övertygad om att familjecentralen är en fantastisk arena för både barn, familjer men också där professioner kan samverka kring och stödja de familjer som behöver lite mer. Arenan familjecentral är också en fantastisk mötesplats för att stärka föräldrar. Jag ser att fc kan tas tillvara på ett mycket bättre sätt än vad man gör idag och såg därför föreningen som en viktig aktör för att jobba med detta. Att vara med i styrelsen var också en viktiga arena för mig som jobbar med föräldrastöd på regional nivå.

När jag är ledig gillar jag att träna, sjunga, fixa i hus och trädgård, åka båt i Vätterns norra skärgård och resa.

Åsa Westergren

Vem är jag? Jag är en person som älskar att ha många järn i elden. Jag blir lätt engagerad i alla viktiga frågor… Kopplar av hemma gör jag med hjälp av långa promenader i skogen gärna tillsammans med familjen och vår hund. Älskar att läsa böcker i alla dess olika genrer och har ett inbitet intresse för historia, så du ser mig ofta på bibliotek eller olika museer.

Jag är barnmorska och har tidigare arbetat på kvinnokliniken, på både förlossningen, BB och MHV. Jag slutade på Kvinnokliniken 2009 och klev efter flera år av mitt chefsuppdrag som chef på förlossning, förlossnings-BB och ultraljud.

Nu arbetar jag sedan fyra år tillbaka som Verksamhetschef på Barnhälsovårdsenheten Landstinget i Östergötland. Enhetens uppdrag är att kvalitetssäkra verksamheten på barnavårdscentralerna. Det är en förmån att få arbeta mot verksamheter vars uppdrag är hälsofrämjande, generellt, tidigt förebyggande och stödjande samt att de riktar sig till småbarns familjer. En av många viktiga frågor för mig just nu är utveckling av föräldrastöd regionalt i Östergötland.

Jag blev invald i styrelsen 2012. I FFFF ser jag möjligheter att både påverka,utveckla och inhämta kunskap. Trots att jag själv aldrig arbetat på en familjecentral har jag via mitt arbete nästan dagligen kontakt med personal på olika familjecentraler i hela Östergötland. Jag ser ofta bevis för att familjecentraler är en samverkansform som verkligen gynnar familjerna men även de som arbetar på familjecentralen.

Anna-Maria Troedsson

Jag är en glad, positiv och engagerad person som började arbeta på öppna förskola 1990 och aldrig ångrat det valet. Tycker att man har fantastiska möjligheter att arbeta med familjer då man träffar barnen och föräldrar tillsammans och arbetar efter filosofin att ”mår föräldrarna bra så mår barnen bra”. Jag har också arbetat som samordnare på familjecentral i tio år.

2016 började jag arbeta på Kommunförbundet Skåne på uppdrag av Region Skåne som projektledare med ”Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun i Skåne. Projektet utökades 2017 till att också inkludera befintliga FC så numera arbetar jag både med etablering och utveckling av FC i Skåne.

Jag har varit med i styrelsen sedan 2012 och ser styrelseuppdraget som en möjlighet att arbeta för familjecentralernas viktiga betydelse och få en möjlighet att sprida kunskap och ge inspiration till familjecentraler runt om i landet. Jag ser också möjligheter för mig själv att få mer kunskaper och då på en regional nivå kunna vara med och stödja utveckling och spridning av familjecentraler.

Marie Hjälmarö

Jag är förskollärare och har arbetat med öppen förskola i familjecentral under många år, senast i Gränna, som är en del av Jönköpings kommun. Sedan hösten 2016 är jag förskolechef för alla pedagoger inom öppen förskola/familjecentral i Jönköpings kommun. Ett av mina första uppdrag var att vara med och inviga vår 10:e familjecentral i kommunen.

Redan 1986 började jag arbeta med Öppen förskola och hade då lite samarbete med barnhälsovården. Sedan dess har utveckling och uppbyggnad till familjecentral skett och vi ser stora fördelar med att samla olika verksamheter under samma tak. Att ha närhet till olika professioner, skapa nätverk och få utbyta tankar med andra i samma situation nämns ofta som vinster för barnfamiljerna.

För att öka min kunskap och förståelse för mitt arbete, har jag fördjupat mig i sociologi och pedagogik och 2003 tog jag fil.mag-examen och 2010 läste jag kursen ”Att arbeta på familjecentral” vid Kristianstads högskola.

Jag brinner för frågor som berör och påverkar barn, dess familjer och vardagsliv. I mitt arbete strävar jag efter att i olika frågor se till att vi har barnperspektiv samt att synliggöra barnens perspektiv. Vårt perspektiv på barn och barnens perspektiv på tillvaron kan vara två olika saker… Jag lägger stor vikt vid att förmedla pedagogiska redskap och visa på ett barnvänligt förhållningssätt.

Fritiden ägnar jag åt min familj, som består av man, 4 barn m. resp. och två barnbarn. Jag har stort intresse för natur, särskilt fåglar, fjärilar och växter. Med glädje upplever jag nya platser, gärna från cykelsadel eller båt, men en flygresa går också bra. När hösten kommer är jag som en iller i skogen och plockar bär och svamp.

Vid FFFF:s årsmöte i konferensen i Östersund 2014 blev jag invald i styrelsen. Att arbeta i styrelsen för Föreningen För Familjecentraler Främjande ser jag som ett stort förtroende.

Min förhoppning är att kunna medverka till att goda idéer och framgångsrika arbetssätt kan utvecklas och ge ringar på vattnet över hela landet.

Maria Kruse

Jag är en engagerad värmländska som sedan 20 år bor i Stockholm. Kärleken och mitt
drömjobb tog mig till storstaden. Jag har varit med att startat upp och format
Familjecentralen i Salem som ligger mitt emellan Södertälje och Stockholm. Bevisligen har
jag trivts eftersom jag är kvar efter 17 år.
Min grundutbildning hittade jag hem i för första gången på Socialpedagogutbildningen som på den tiden fanns renodlad som en fil kand examen i social omsorgsvetenskap och en yrkesexamen som socialpedagog. Den grunden har jag aldrig ångrat utan jag har fortsatt min utbildningsbana genom att lägga till systemteoretisk och relationell grundläggande psykoterapeututbildning och nu är jag snart färdig med min leg psykoterapeut med familjeinriktning. Så nästan 10 år på universitetsnivå för att bli familjeterapeut vilket skapat en känsla av att hitta hem för andra gången.
Jag är genuint intresserad av människors livsberättelser och hur varje barns start i livet för
alltid finns med oss. Här är familjecentralsarenan optimal för förebyggande arbete på alla
nivåer för att skapa de bästa förutsättningar för spädbarns och småbarns uppväxtvillkor. Jag tror fullt ut på att barnpsykiatrikern Winnicotts visdomsord kring “Good enough parenting” är något som vi på familjecentraler kan tillgodose samt inom styrelsen för FFFF driva framåt i linje med beslutsfattare och inte minst förankrat i forskningen.
För ett par år sedan blev jag tillfrågad att bli Regional kontaktperson för Stor Stockholm SYD för FFFF räkning. Vilket jag blev och har trivts med men blev nu extra glad och stolt över att få frågan att sitta med i styrelsen från maj 2021. Jag besitter kunskap inom föräldrastöd och terapi för blivande- och småbarnsfamiljer men också allt vad det innebär att ingå i tvärprofessionella team som jag gör genom att arbeta på Familjecentralen samt ingå i
Öppenvårdsteamet i vår kommun. Samverkan är givande men också mångfacetterad. Jag
vet genom erfarenhet vad viktigt det är att våra verksamheter är vetenskapligt förankrade
samt att vi ständigt måste se ut i vårt samhälle vad familjer behöver från oss just nu. Just
detta tror jag främst kommer vara mitt bidrag som ledamot i styrelsen och till er alla
medlemmar där ute i vårt avlånga land – foten i golvet där jag möter familjer men också en
engagerad fot på väg framåt mot utveckling och förankring av det som fungerar bra och
behövs för att familjer och barn ska må så bra som möjligt där just VI verkar.
På min fritid tycker jag om att springa långt, spela tennis, köra motorcykel och såklart umgås med min familj bestående av man och två döttrar (vilka skulle bli mycket upprörda om jag inte nämnde deras kanin Hailey som en del av familjen -;

Linda Berndtsson

Jag är distriktssköterska och arbetar på BVC på en familjecentral i utkanten av Göteborg. Där har jag arbetat sedan maj 2007. Under min utbildning till distriktssköterska hade jag min verksamhetsförlagda utbildning på denna BVC och det var också då jag konfronterades med begreppet familjecentral för första gången. Jag fick då en väldigt positiv bild av detta och blev verkligen inspirerad till att arbeta på detta sätt. Det känns bra att se helheten runt barnet och även att kunna erbjuda stöd till familjerna från flera håll om det behövs. Jag blev invald i styrelsen sommaren 2017.

Personer i min omgivning beskriver mig som positiv. Jag gillar att umgås med andra människor och ses nog som ganska omtänksam. Min fritid ägnar jag åt min familj, lite träning och gärna lite bakning och annat som känns kreativt.

Nina Alakulju

Hej

Jag heter Nina Alakulju. Jag är en tvåbarnsmor som bor i Haparanda i Norrbotten vid gränsen mellan Finland och Sverige. Jag kommer ursprungligen från Finland men bor i Sverige sedan 25 år. På min fritid målar jag ikoner och är intresserad av inredning och hälsofrågor. Av andra har jag fått höra att jag upplevs som en lugn, trygg och stabil person som med sin breda finlandssvenska inger förtroende. Min profession är barnmorska och jag har arbetat både inom förlossning/BB- och mödrahälsovård. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med tidiga, förebyggande insatser inom mödrahälsovård, reproduktiv- och sexuell hälsa. Jag brinner för det ofödda barnets rättigheter och vill värna hela familjens välmående. Jag har b.la varit med att starta den första familjecentralen i Norrbotten år 2009. Denna Familjecentral finns kvar fortvarande, är vital och mår bra. I mitt uppdrag ingår även att verka för fler familjecentraler i länet och stödja och utveckla de befintliga.

Skolbänken har ”kallat mig” flera gånger efter att jag blev färdig barnmorska -95. Jag har vidareutbildning inom psykiatri, har arbetat b.la inom socialpsykiatrin och är certifierad gruppledare i KBT. 2015 tog jag min masterexamen i Förebyggande Hälsovård via Lapplands University Rovaniemi. För närvarande arbetar jag på Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan i Region Norrbotten som länssamordnare för Mödrahälsovården. I mina arbetsuppgifter ingår kvalitetssäkring, verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling. Som länssamordnare samverkar man med flera aktörer både på lokal, regional och nationell nivå i det hälsofrämjande arbetet.

Våra utmaningar i Norrbotten är bland annat att vi är glest befolkade och många har långa avstånd till hälso- och sjukvården. Norrbottens län upptar en fjärdedel av hela Sveriges yta och har 250 000 invånare i14 kommuner. Årligen födds det ca 2500 barn i länet.

Jag blev invalt i FFFF styrelsen 2019. Som ledamot i styrelsen ser jag en möjlighet att kunna påverka de viktiga frågor som gäller blivande och nyblivna familjer och deras hälsa i positiv inriktning. I styrelsearbetet ser jag möjlighet att inhämta kunskap, utbyta erfarenheter och stödja familjecentralsarbetet i Sverige.

Ulrika Heimer

Jag är förskollärare och arbetar på öppna förskolan vid Ockelbo familjecentral där jag också är samordnare. Jag fick kontakt med familjecentralen när jag var föräldraledig och erbjöds att vara vikarie på öppna förskolan. Detta passade mig perfekt och 2012 fick jag min tjänst där. Jag tycker det är spännande att träffa alla familjer och kunna erbjuda olika lösningar utefter vilka behov som finns.

Under fem år har jag varit FFFF´s regionala kontaktperson för Gävleborgs län vilket har varit ett roligt och inspirerande arbete där jag kunnat vara med och påverka utvecklingen av familjecentralerna i länet.

Hösten 2019 blev jag invald i FFFF´s styrelse och jag vill göra mitt bästa för att kunna inhämta kunskap och vara med i den spännande utvecklingen av familjecentralernas viktiga arbete.

På min fritid tycker jag om att vara ute i min trädgård eller ta en promenad i skogen med familjen. Inredning har också en stor plats i mitt hjärta. Ett och annat bakverk kan det också bli.

Martina Larsson

Jag är en glad, positiv och engagerad person som började arbeta som sjuksköterska inom barnhälsovården 2008. Några år därefter fick jag arbete som chef för fem barnhälsovårdsenheter i Jönköping, där samtliga enheter var familjecentraler.  Jag brinner för frågor som berör barn och unga, och då framför allt det förebyggande arbete som familjecentralen står för. Tycker att familjecentralen är en utmärkt arena för att samlas kring det lilla barnet och att möjligheterna till att påverka barnens framtid är stora.  

Sedan 2019 arbetar jag som länsövergripande samordnare för familjecentralerna i Jönköpings län på 50 %. Mitt övergripande uppdrag handlar om att arbeta för att erbjuda ett jämlikt utbud på familjecentralerna i länet samt att vidareutveckla familjecentralerna i länet samt erbjuda kompetensutveckling för familjecentralernas medarbetare i Jönköpings län. 

Min andra halva av min tjänst arbetar jag inom regionernas kunskapssystem och är processledare i NPO Barn och ungdomars hälsa. Denna tjänst innebär bland annat att skapa nationella vårdprogram/ riktlinjer för barn och unga.