Regional kontaktperson

Uppdragsbeskrivning för regional kontaktperson
Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) startade 2000 och är sedan 2012
organiserad med regionala kontaktpersoner (RK) i varje län i Sverige. RK är styrelsens
förlängda arm ut till landets familjecentraler.


Familjecentralerna i länet utser RK och uppdraget är inte tidsbestämt .
Varje år erbjuder FFFF ett internat på två dagar för kompetensutveckling, diskussion och
reflektion kring nuläge och framtid kring FFFF:s och familjecentralernas arbete.


Som regional kontaktperson får du:
● tillgång till ett nationellt nätverk
● möjlighet till nätverksskapande mellan varandra
● tillgång till förstahandsinformation från nationell, regional och lokal nivå
● inbjudan till ett internat en gång per år tillsammans med styrelsen, där
verksamhetsplan för kommande år gås igenom tillsammans (minst en RK per
region/län erbjuds plats)
● kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte
● ta del av ett kollegialt lärande där man både kan ge och få stöd av varandra
● en säkerställd plats vid FFFF´s årliga konferens om anmälan inkommit en månad efter
första anmälningsdatum


Vinsten blir närhet och samhörighet när det gäller gemensamma frågor för familjecentralers
utveckling.


Uppdraget som regional kontaktperson innebär att:
● representera alla familjecentraler i sin region/län
● vara en viktig länk mellan föreningens styrelse och regionens/länets familjecentraler
● ansvara för att sprida aktuell information från styrelsen till familjecentralerna i
respektive region/län
● årligen svara på ett frågeformulär som skickas ut från FFFF om antalet
familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter i respektive
upptagningsområde
● stödja arbetet för att regionala nätverksträffar genomförs
● delta vid FFFF:s årsmöte, konferens och RK-dagar i mån av plats


Kom ihåg att meddela nya kontaktuppgifter till FFFF om ni byter regional kontaktperson
info@familjecentraler.se


Uppdragsbeskrivningen är framtagen av regionala kontaktpersoner och FFFF:s styrelse


Läs mer

chevron_rightBarnhälsovårdssjuksköterska chevron_rightBarnmorska chevron_rightPedagog chevron_rightRegional kontaktperson chevron_rightSamordnare chevron_rightSocionom